Nieraz trudno sobie wyobrazić jak pozytywny wpływ ma dobre formatowanie kodu. Wpływ na jego łatwość interpretacji, debugowania oraz dalszego rozwijania.

Moim podstawowym edytorem kodu jest Visual Studio Code i głównie na nim spoczywa to zadanie, lecz domyślnie nie robi tego najlepiej.

Po „drobnych” modyfikacjach ustawień formatowania kodu PowerShell, można uzyskać znacznie lepszy efekt. Kod według mnie staje się czytelniejszy.

  "powershell.codeFormatting.autoCorrectAliases": true,
  "powershell.codeFormatting.openBraceOnSameLine": false,
  "powershell.codeFormatting.newLineAfterOpenBrace": true,
  "powershell.codeFormatting.newLineAfterCloseBrace": true,
  "powershell.codeFormatting.whitespaceBeforeOpenBrace": true,
  "powershell.codeFormatting.whitespaceBeforeOpenParen": true,
  "powershell.codeFormatting.whitespaceAroundOperator": true,
  "powershell.codeFormatting.whitespaceAfterSeparator": true,
  "powershell.codeFormatting.ignoreOneLineBlock": false,
  "powershell.codeFormatting.useCorrectCasing": true,
  "powershell.codeFormatting.preset": "Custom"

Dodaj taką konfiguracje do swojego pliku ustawień w Visual Studio Code aby usprawnić sposób formatowania skryptów PowerShell.

22 Najważniejsze Wskazówki Pisania Skryptów PowerShell

Mateusz Nadobnik

Zachwycony językiem skryptowym Windows PowerShell. Swoją wiedzę, doświadczenia i spostrzeżenia opisuję na blogu.

read more