Podziel Windows Terminal na panele!

By PowerShell

Windows Terminal

Windows Terminal jest świetny, a panele są jedną z lepszych funkcjonalności tego narzędzia. Umożliwiają uruchamianie wielu aplikacji wiersza polecenia na tej samej karcie. Praca z różnymi powłokami bez zbędnego przełączania.

Do podziału na panele można wykorzystać skróty klawiszowe, o których znajdziesz więcej w dokumentacji.

⚠️ Jeśli jeszcze nie korzystasz z Windows Terminal i chcesz dowiedzieć się więcej na jego temat to zapraszam – Co musisz wiedzić o Windows Terminal.

Inną opcją jest użycie argumentów wiersza poleceń, które dają nam sporą elastyczność. Co prawda składnia nie jest trudna, ale wymaga, chociażby pamiętania nazw profili 😅.

Dlatego polecenia (nie wszystki) wt owinąłem w funkcję Start-WindowsTerminal, która umożliwia szybkie uruchamianie Windows Terminal w takiej specyfikacji, jaką chce.

Poniżej inne przykłady wykorzystania funkcji Start-WindowsTerminal (wymaga PowerShell 7.0).

# Uruchomienie nowego Windows Terminal z domyślnym profilem
Start-WindowsTerminal
 
# to samo z wykorzystaniem aliasu
start-ws
 
# Uruchomienie wt z profilem o Azure Cloud Shell
Start-WindowsTerminal -Tab 'Azure Cloud Shell'
 
# alias + parametr pozycyjny
start-wt 'Azure Cloud Shell'
 
# Uruchomienie wt z dwiema zakładkami 
Start-WindowsTerminal -Tab PowerShell, 'PowerShell 7'
 
# Uruchomienie wt z pionowym podziałem
Start-WindowsTerminal -Tab CommandLine -Vertical 'PowerShell 7'
 
# Uruchomienie wt z poziomym podziałem
Start-WindowsTerminal -Tab CommandLine -Horizontal 'PowerShell 7'

Jeśli wydaje Ci się to pomocne to całą funkcję znajdziesz poniżej lub zawsze aktualną wersje na GitHubie.

function Start-WindowsTerminal
{
  #Requires -Version 7.0
  [cmdletbinding()]
  [Alias('start-wt')]
  param()
  DynamicParam
  {
    # Get array for ValidateSet
    $SettingsPath = Join-Path $HOME -ChildPath 'AppData\Local\Packages\Microsoft.WindowsTerminal_8wekyb3d8bbwe\LocalState\settings.json'
 
    if (Test-Path $SettingsPath)
    {
 
      $ParameterValidateSet = ((Get-Content $SettingsPath | ConvertFrom-Json).profiles | Where-Object { $_.hidden -notmatch 'True' } | Select-Object -Unique Name).Name
      # Create the dictionary
      $RuntimeParameterDictionary = New-Object System.Management.Automation.RuntimeDefinedParameterDictionary
 
      # Set the dynamic parameters' name
      $paramDefaultProfile = 'Tab'
      # Create the collection of attributes
      $AttributeCollection = New-Object System.Collections.ObjectModel.Collection[System.Attribute]
      # Create and set the parameters' attributes
      $ParameterAttribute = New-Object System.Management.Automation.ParameterAttribute
      $ParameterAttribute.Mandatory = $false
      $ParameterAttribute.Position = 0
      # Add the attributes to the attributes collection
      $AttributeCollection.Add($ParameterAttribute)
      $ValidateSetAttribute = New-Object System.Management.Automation.ValidateSetAttribute($ParameterValidateSet)
      # Add the ValidateSet to the attributes collection
      $AttributeCollection.Add($ValidateSetAttribute)
      # Create and return the dynamic parameter
      $RuntimeParameter = New-Object System.Management.Automation.RuntimeDefinedParameter($paramDefaultProfile, [string[]], $AttributeCollection)
      $RuntimeParameterDictionary.Add($paramDefaultProfile, $RuntimeParameter)
 
 
      # Set the dynamic parameters' name
      $paramVertical = 'Vertical'
      $AttributeCollection = New-Object System.Collections.ObjectModel.Collection[System.Attribute]
      $ParameterAttribute = New-Object System.Management.Automation.ParameterAttribute
      $ParameterAttribute.Mandatory = $false
      $ParameterAttribute.Position = 1
      $AttributeCollection.Add($ParameterAttribute)
 
      $ValidateSetAttribute = New-Object System.Management.Automation.ValidateSetAttribute($ParameterValidateSet)
      $AttributeCollection.Add($ValidateSetAttribute)
      $RuntimeParameter = New-Object System.Management.Automation.RuntimeDefinedParameter($paramVertical, [string[]], $AttributeCollection)
      $RuntimeParameterDictionary.Add($paramVertical, $RuntimeParameter)
 
      $paramHorizontal = 'Horizontal'
      $AttributeCollection = New-Object System.Collections.ObjectModel.Collection[System.Attribute]
      $ParameterAttribute = New-Object System.Management.Automation.ParameterAttribute
      $ParameterAttribute.Mandatory = $false
      $ParameterAttribute.Position = 2
      $AttributeCollection.Add($ParameterAttribute)
 
      $ValidateSetAttribute = New-Object System.Management.Automation.ValidateSetAttribute($ParameterValidateSet)
      $AttributeCollection.Add($ValidateSetAttribute)
      $RuntimeParameter = New-Object System.Management.Automation.RuntimeDefinedParameter($paramHorizontal, [string[]], $AttributeCollection)
      $RuntimeParameterDictionary.Add($paramHorizontal, $RuntimeParameter)
 
      $CreatedParam = $true
      return $RuntimeParameterDictionary
    }
    else
    {
      $CreatedParam = $false
    }
  }
  process
  {
    if ($CreatedParam)
    {
      $Tabs = $PSBoundParameters[$paramDefaultProfile]
      $Vertical = $PSBoundParameters[$paramVertical]
      $Horizontal = $PSBoundParameters[$paramHorizontal]
 
      if ($Tabs.Count -eq 1)
      {
        $defaultTab = 'new-tab --profile "' + $Tabs[0] + '"'
      }
      elseif ($Tabs.Count -gt 1)
      {
        for ($i = 1; $i -lt $Tabs.Count; $i++)
        {
          [string]$additionalTabs += '`;new-tab --profile "' + $Tabs[$i] + '"'
        }
      }
 
      # $DefaultProfile = 'new-tab --profile "' + $Default + '"'
 
      foreach ($Item in $Vertical)
      {
        [string]$splitPaneVertical += '`; split-pane --vertical --profile "' + $Item + '"'
      }
 
      foreach ($Item in $Horizontal)
      {
        [string]$splitPaneHorizontal += '`; split-pane --horizontal --profile "' + $Item + '"'
      }
 
      Start-Process wt.exe -ArgumentList $defaultTab, $splitPaneHorizontal, $splitPaneVertical, $additionalTabs
      #start wt 'new-tab "cmd" ; split-pane -p "Windows PowerShell" ; split-pane -H wsl.exe'
    }
    else
    {
      Write-Warning "The settings file not exists or Windows Terminal isn't installed."
    }
  }
}
22 Najważniejsze Wskazówki Pisania Skryptów PowerShell

No comments yet.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

× Close