💡 Tip: Jak sprawdzić swój publiczny adres IP?

By PowerShell, PSTip

# wykorzystaj https://ipinfo.io i polecenie Invoke-RestMethod
irm ipinfo.io/ip
 
# może też otrzymać więcej szczegółów
irm ipinfo.io/json
22 Najważniejsze Wskazówki Pisania Skryptów PowerShell

Comments are closed.

No comments yet.

× Close