Zachwycony językiem skryptowym Windows PowerShell. Swoją wiedzę, doświadczenia i spostrzeżenia opisuję na blogu.

Podziel Windows Terminal na panele!

Windows Terminal

Windows Terminal jest świetny, a panele są jedną z lepszych funkcjonalności tego narzędzia. Umożliwiają uruchamianie wielu aplikacji wiersza polecenia na tej samej karcie. Praca z różnymi powłokami bez zbędnego przełączania.

Continue Reading

By

Read More

Case-insensitive i Select -Unique, jak?

Przy pisaniu funkcji do pobierania informacji o modułach, potrzebowałem listy z unikalnymi nazwami modułów. Intuicyjnie wykorzystałem w tym celu polecenie Select-Object z parametrem -Unique.

Get-Module -ListAvailable | Select-Object -Unique Name

Jednak lista nie była unikalna w taki sposób jak oczekiwałem. Pojawiły się duplikaty wynikające z innego zapisu nazwy tego samych modułów.

Continue Reading

By

Read More

[PowerShell.Week.Link]::New() – #24

Kolejny tydzień i kolejne podsumowanie tego, co dzieje się w świecie PowerShell.

📰 Wpisy i artykuły

Formatting PowerShell TimeSpans – [Jeffery Hicks]

I often will figure out how to do something and later struggle to remember how to do it a months later. Rather than trying to remember what piece of code I wrote,  why not write about. Assuming I can remember! Anyway, here’s today’s “PSRemembery”. I often  use code like this, and I expect many of…

Continue Reading

By

Read More

PowerShell podstawy – wstęp

powershell - podstawy

Windows PowerShell

Windows PowerShell to dojrzały język skryptowy oparty na .Net, którego od początku ogromną zaletą jest obiektowość, ale nie tylko. O tym dlaczego warto poznać PowerShell pisałem chociażby, tutaj – 9 powodów dlaczego warto (dobrze) znać PowerShell

Dlatego nie przedłużając zapraszam, do poznania podstawowych komendy i pojęć związanych z PowerShell, które wg mnie pozwalają na pierwsze kroki w interaktywnej pracy z tym rozwiązaniem.

Continue Reading

By

Read More

[PowerShell.Week.Link]::New() – #23

Kolejny tydzień i kolejne podsumowanie tego, co dzieje się w świecie PowerShell.

Wpisy i artykuły

PowerShell command history – [Сергей Васин]

PowerShell keeps the history of executed commands. PowerShell itself keeps them in memory. In addition to this, the PSReadline module saves them in a file on the hard drive. that allows us to go back to command entered not only…

Continue Reading

By

Read More

6 kroków do lokalnego projektu Azure Function w PowerShell

Azure Function

Poniżej 6 kroków jak przygotować środowisko do utworzenia i uruchomienia pierwszego lokalnego projektu Azure Functions w języku PowerShell.

Środowisko wymaga:
Node.js ale tylko jeśli pracujesz w systemie Windows.
PowerShell 7
– .NET Core SDK 2.2
Visual Studio Code dla swojej platformy
– Rozszerzenie PowerShell dla Visual Studio Code
– Rozszerzenie Azure Function dla Visual Studio Code
– Rozszerzenie Azure Account

Continue Reading

By

Read More

[PowerShell.Week.Link]::New() – #22

Kolejny tydzień i kolejne podsumowanie tego, co dzieje się w świecie PowerShell (i nie tylko).

Wpisy i artykuły

📰 ForEach-Object and its scriptblocks – [Сергей Васин]

ForEach-Object is used for performing specified actions on every element of an array. This array can be specified as a value of the -InputObject parameter, but in the majority of cases it is received from the pipeline. We can use…

Continue Reading

By

Read More

× Close