Zachwycony językiem skryptowym Windows PowerShell. Swoją wiedzę, doświadczenia i spostrzeżenia opisuję na blogu.

Example of work with XML in PowerShell

My colleague has struggled with creating an XML file according to a template. He needed to prepare the XML for “Remote Desktop Connection Manager” with all of the production servers.

Below you can see how the template looks. A server node was a part that was required to be copied and modified. In the complete file should appear a new section for each server.

Continue Reading

By

Read More

PowerShell profile file in Azure Cloud Shell

I prefer to work on my machine. It’s the place where I have got exactly everything that I need. In the way that I need. For instance, Powershell gives us the ability to personalize by profile files. These files enable us to add commands, scripts that will be executed every time when a new console is started.

But sometimes working on a personal machine is not possible and then online tools are a pretty good solution. Azure Cloud Shell is one of them. It enables us to work directly with PowerShell and Azure.

What is important Azure Cloud Shell gives us the possibility to customize a profile file the same way as the PowerShell console.

Continue Reading

By

Read More

6 ways to get data into PowerShell

Most automations, functions, and Powershell scripts are based on input data. That data we process in a few ways, we check, clean, compare, or rich in order to take suitable actions.

Most frequently we input data to functions by parameters. But sometimes we need information from several sources in bulk quantity. Therefore below, you can find 6 ways to get data into PowerShell.

Continue Reading

By

Read More

Wynik, jaki chcesz! Czyli użycie Calculated Properties

Niektóre polecenia zwracają obiekty, w których pewne właściwości (np. Get-Item i Length) nie są w intuicyjnej jednostce. Zdecydowanie zamiast (B)ajtów preferuję MB, zamiast milisekund wolę sekundy lub minuty itd.

Continue Reading

By

Read More

[PowerShell.Week.Link]::New() – #27

Dawno nie było wpisu tego typu ale w krótkim czasie wpadło kilka wpisów, którymi chce się z Wami podzielić.

Continue Reading

By

Read More

Podstawowe polecenia Azure PowerShell dla Azure Key Vault

Azure Key Vault PowerShell

Azure Key Vault to narzędzie do bezpiecznego przechowywania i uzyskiwania dostępu do sekretów. Sekrety to wszystko, do czego chcesz ściśle kontrolować dostęp, na przykład klucze API, hasła lub certyfikaty.

Usługa posiada dedykowany moduł PowerShell (Az.KeyVault), który umożliwia zautomatyzowanie pełnej game zadań, od samego stworzenia Key Vault po pełne zarządzanie sekretami i kluczami.

Poniżej kilka podstawowych poleceń wraz z przykładami.

Continue Reading

By

Read More

Analizowanie logów IIS za pomocą PowerShell

Analizowanie logów IIS za pomocą PowerShell

Zobacz jak szybko zmienić logi serwera Internet Information Services (IIS) w PSCustomObject. Dzięki temu dalsze analizowanie informacji o żądaniach do serwera IIS to czysta przyjemność 😉

Continue Reading

By

Read More

× Close