Zachwycony językiem skryptowym Windows PowerShell. Swoją wiedzę, doświadczenia i spostrzeżenia opisuję na blogu.

[PowerShell.Week.Link]::New() – #24

Kolejny tydzień i kolejne podsumowanie tego, co dzieje się w świecie PowerShell.

📰 Wpisy i artykuły

Formatting PowerShell TimeSpans – [Jeffery Hicks]

I often will figure out how to do something and later struggle to remember how to do it a months later. Rather than trying to remember what piece of code I wrote,  why not write about. Assuming I can remember! Anyway, here’s today’s “PSRemembery”. I often  use code like this, and I expect many of…

Continue Reading

By

Read More

PowerShell podstawy – wstęp

powershell - podstawy

Windows PowerShell

Windows PowerShell to dojrzały język skryptowy oparty na .Net, którego od początku ogromną zaletą jest obiektowość, ale nie tylko. O tym dlaczego warto poznać PowerShell pisałem chociażby, tutaj – 9 powodów dlaczego warto (dobrze) znać PowerShell

Dlatego nie przedłużając zapraszam, do poznania podstawowych komendy i pojęć związanych z PowerShell, które wg mnie pozwalają na pierwsze kroki w interaktywnej pracy z tym rozwiązaniem.

Continue Reading

By

Read More

[PowerShell.Week.Link]::New() – #23

Kolejny tydzień i kolejne podsumowanie tego, co dzieje się w świecie PowerShell.

Wpisy i artykuły

PowerShell command history – [Сергей Васин]

PowerShell keeps the history of executed commands. PowerShell itself keeps them in memory. In addition to this, the PSReadline module saves them in a file on the hard drive. that allows us to go back to command entered not only…

Continue Reading

By

Read More

6 kroków do lokalnego projektu Azure Function w PowerShell

Azure Function

Poniżej 6 kroków jak przygotować środowisko do utworzenia i uruchomienia pierwszego lokalnego projektu Azure Functions w języku PowerShell.

Środowisko wymaga:
Node.js ale tylko jeśli pracujesz w systemie Windows.
PowerShell 7
– .NET Core SDK 2.2
Visual Studio Code dla swojej platformy
– Rozszerzenie PowerShell dla Visual Studio Code
– Rozszerzenie Azure Function dla Visual Studio Code
– Rozszerzenie Azure Account

Continue Reading

By

Read More

[PowerShell.Week.Link]::New() – #22

Kolejny tydzień i kolejne podsumowanie tego, co dzieje się w świecie PowerShell (i nie tylko).

Wpisy i artykuły

📰 ForEach-Object and its scriptblocks – [Сергей Васин]

ForEach-Object is used for performing specified actions on every element of an array. This array can be specified as a value of the -InputObject parameter, but in the majority of cases it is received from the pipeline. We can use…

Continue Reading

By

Read More

Aktualizuj PowerShell 7!

Jedną z nowych funkcjonalności PowerShell 7.0powiadomienia o aktualizacjach. Raz dziennie PowerShell odpytuje usługę online, aby ustalić, czy dostępna jest nowsza wersja.

W momencie wydania nowej wersji, np. tak jak miało to miejsce wczoraj (v7.0.2 Release of Powershell) zobaczymy w konsoli coś takiej jak poniżej.

aktualizuj (upgrade) PowerShell 7

Aktualizacja jest sprawdzana podczas pierwszej sesji w okresie 24-godzinnym. Ze względu na wydajność sprawdzanie aktualizacji rozpoczyna się 3 sekundy po rozpoczęciu sesji. Powiadomienie natomiast jest wyświetlane dopiero na początku kolejnych sesji.

✅ Instalacja aktualizacji

Jeśli mam wiedzę o nowej wersi to warto ją od razu zainstalować, tym bardziej, że możemy to zrobić jednolinijkowcem.

# Windows
Invoke-Expression "{ $(Invoke-RestMethod 'https://aka.ms/install-powershell.ps1') } -UseMSI"
# Windows - wersja z aliasami
iex "& { $(irm https://aka.ms/install-powershell.ps1) } -UseMSI"
 
# Linux
wget https://aka.ms/install-powershell.sh; sudo bash install-powershell.sh;

🔕 Wyłączenie powiadomień

Jeśli informację o aktualizacjach Cię nie interesują to możesz je wyłączyć na dwa sposoby.

Przez dodanie zmiennej środowiskowej POWERSHELL_UPDATECHECK z wartością Off

[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('POWERSHELL_UPDATECHECK','Off')
# usunięcie zmiennej środowiskowej
# [System.Environment]::SetEnvironmentVariable('POWERSHELL_UPDATECHECK',$null)

Poprzez dodanie parametru -NoLogo lub krócej -nol do pwsh.exe

pwsh -NoLogo
# lub
pwsh -nol

Podsumowanie

To tyle, w kwestii powiadomień i niech zawsze aktualna wersja PowerShell będzie z Tobą 🚀.

By

Read More

[PowerShell.Week.Link]::New() – #21

Kolejny tydzień i kolejne podsumowanie tego, co dzieje się w świecie PowerShell (i nie tylko).

Wpisy i artykuły

📹 Cloud, Azure and DSC – [Dr. Tobias Weltner]

Watch sessions about mindblowing and fun PowerShell techniques, learn advanced know-how, and meet us in our live Q&A!

Continue Reading

By

Read More

× Close