6 sposobów pobierania danych w PowerShell

6 sposobów pobierania danych w PowerShell

Większość automatyzacji, funkcji i skryptów PowerShell opiera się na danych wejściowych. Dane to procesujemy w najróżniejszy sposób – sprawdzamy, oczyszczamy, porównujemy, wzbogacamy, aby na wyjściu podjąć odpowiednie działania.

Najczęstszym sposobem wprowadzania danych do funkcji jest określanie wartości parametrów. Często jednak potrzebujemy danych z różnych źródeł w masowej ilości.

Dlatego poniżej 6 poleceń/skryptów PowerShell do pobierania danych z sześciu różnych lokalizacji.

Continue Reading

By

Read More

Dodanie -WhatIf do funkcji w dwóch krokach

Myślę, że wraz z wiekiem doświadczeniem stajemy się ostrożniejsi. U mnie objawia się to chęcią wiedzy jak coś działa, podwójnym sprawdzaniem przed wykonaniem i częstszym korzystam z przełaczników -WhatIf i -Confirm w PowerShell.

Continue Reading

By

Read More

[PowerShell.Week.Link]::New() – #25 i 26

Kolejny tydzień i kolejne podsumowanie tego, co dzieje się w świecie PowerShell (tym razem zasoby z dwóch tygodni).

📰 Wpisy i artykuły

PowerShell to C# and Back – Introduction to Classes – [Prateek Singh]

Introduction to C# and C# Classes The purpose of this blog post is to bridge the learning and concept gap between PowerShell and C# classses, to jump start you from…

Continue Reading

By

Read More

Podziel Windows Terminal na panele!

Windows Terminal

Windows Terminal jest świetny, a panele są jedną z lepszych funkcjonalności tego narzędzia. Umożliwiają uruchamianie wielu aplikacji wiersza polecenia na tej samej karcie. Praca z różnymi powłokami bez zbędnego przełączania.

Continue Reading

By

Read More

Case-insensitive i Select -Unique, jak?

Przy pisaniu funkcji do pobierania informacji o modułach, potrzebowałem listy z unikalnymi nazwami modułów. Intuicyjnie wykorzystałem w tym celu polecenie Select-Object z parametrem -Unique.

Get-Module -ListAvailable | Select-Object -Unique Name

Jednak lista nie była unikalna w taki sposób jak oczekiwałem. Pojawiły się duplikaty wynikające z innego zapisu nazwy tego samych modułów.

Continue Reading

By

Read More

PowerShell podstawy – wstęp

powershell - podstawy

Windows PowerShell

Windows PowerShell to dojrzały język skryptowy oparty na .Net, którego od początku ogromną zaletą jest obiektowość, ale nie tylko. O tym dlaczego warto poznać PowerShell pisałem chociażby, tutaj – 9 powodów dlaczego warto (dobrze) znać PowerShell

Dlatego nie przedłużając zapraszam, do poznania podstawowych komendy i pojęć związanych z PowerShell, które wg mnie pozwalają na pierwsze kroki w interaktywnej pracy z tym rozwiązaniem.

Continue Reading

By

Read More

6 kroków do lokalnego projektu Azure Function w PowerShell

Azure Function

Poniżej 6 kroków jak przygotować środowisko do utworzenia i uruchomienia pierwszego lokalnego projektu Azure Functions w języku PowerShell.

Środowisko wymaga:
Node.js ale tylko jeśli pracujesz w systemie Windows.
PowerShell 7
– .NET Core SDK 2.2
Visual Studio Code dla swojej platformy
– Rozszerzenie PowerShell dla Visual Studio Code
– Rozszerzenie Azure Function dla Visual Studio Code
– Rozszerzenie Azure Account

Continue Reading

By

Read More

× Close