6 sposobów pobierania danych w PowerShell

6 sposobów pobierania danych w PowerShell

Większość automatyzacji, funkcji i skryptów PowerShell opiera się na danych wejściowych. Dane to procesujemy w najróżniejszy sposób – sprawdzamy, oczyszczamy, porównujemy, wzbogacamy, aby na wyjściu podjąć odpowiednie działania.

Najczęstszym sposobem wprowadzania danych do funkcji jest określanie wartości parametrów. Często jednak potrzebujemy danych z różnych źródeł w masowej ilości.

Dlatego poniżej 6 poleceń/skryptów PowerShell do pobierania danych z sześciu różnych lokalizacji.

Continue Reading

By

Read More

Dodanie -WhatIf do funkcji w dwóch krokach

Myślę, że wraz z wiekiem doświadczeniem stajemy się ostrożniejsi. U mnie objawia się to chęcią wiedzy jak coś działa, podwójnym sprawdzaniem przed wykonaniem i częstszym korzystam z przełaczników -WhatIf i -Confirm w PowerShell.

Continue Reading

By

Read More

Podziel Windows Terminal na panele!

Windows Terminal

Windows Terminal jest świetny, a panele są jedną z lepszych funkcjonalności tego narzędzia. Umożliwiają uruchamianie wielu aplikacji wiersza polecenia na tej samej karcie. Praca z różnymi powłokami bez zbędnego przełączania.

Continue Reading

By

Read More

Case-insensitive i Select -Unique, jak?

Przy pisaniu funkcji do pobierania informacji o modułach, potrzebowałem listy z unikalnymi nazwami modułów. Intuicyjnie wykorzystałem w tym celu polecenie Select-Object z parametrem -Unique.

Get-Module -ListAvailable | Select-Object -Unique Name

Jednak lista nie była unikalna w taki sposób jak oczekiwałem. Pojawiły się duplikaty wynikające z innego zapisu nazwy tego samych modułów.

Continue Reading

By

Read More

PowerShell podstawy – wstęp

powershell - podstawy

Windows PowerShell

Windows PowerShell to dojrzały język skryptowy oparty na .Net, którego od początku ogromną zaletą jest obiektowość, ale nie tylko. O tym dlaczego warto poznać PowerShell pisałem chociażby, tutaj – 9 powodów dlaczego warto (dobrze) znać PowerShell

Dlatego nie przedłużając zapraszam, do poznania podstawowych komendy i pojęć związanych z PowerShell, które wg mnie pozwalają na pierwsze kroki w interaktywnej pracy z tym rozwiązaniem.

Continue Reading

By

Read More

6 kroków do lokalnego projektu Azure Function w PowerShell

Azure Function

Poniżej 6 kroków jak przygotować środowisko do utworzenia i uruchomienia pierwszego lokalnego projektu Azure Functions w języku PowerShell.

Środowisko wymaga:
Node.js ale tylko jeśli pracujesz w systemie Windows.
PowerShell 7
– .NET Core SDK 2.2
Visual Studio Code dla swojej platformy
– Rozszerzenie PowerShell dla Visual Studio Code
– Rozszerzenie Azure Function dla Visual Studio Code
– Rozszerzenie Azure Account

Continue Reading

By

Read More

Aktualizuj PowerShell 7!

Jedną z nowych funkcjonalności PowerShell 7.0powiadomienia o aktualizacjach. Raz dziennie PowerShell odpytuje usługę online, aby ustalić, czy dostępna jest nowsza wersja.

W momencie wydania nowej wersji, np. tak jak miało to miejsce wczoraj (v7.0.2 Release of Powershell) zobaczymy w konsoli coś takiej jak poniżej.

aktualizuj (upgrade) PowerShell 7

Aktualizacja jest sprawdzana podczas pierwszej sesji w okresie 24-godzinnym. Ze względu na wydajność sprawdzanie aktualizacji rozpoczyna się 3 sekundy po rozpoczęciu sesji. Powiadomienie natomiast jest wyświetlane dopiero na początku kolejnych sesji.

✅ Instalacja aktualizacji

Jeśli mam wiedzę o nowej wersi to warto ją od razu zainstalować, tym bardziej, że możemy to zrobić jednolinijkowcem.

# Windows
Invoke-Expression "{ $(Invoke-RestMethod 'https://aka.ms/install-powershell.ps1') } -UseMSI"
# Windows - wersja z aliasami
iex "& { $(irm https://aka.ms/install-powershell.ps1) } -UseMSI"
 
# Linux
wget https://aka.ms/install-powershell.sh; sudo bash install-powershell.sh;

🔕 Wyłączenie powiadomień

Jeśli informację o aktualizacjach Cię nie interesują to możesz je wyłączyć na dwa sposoby.

Przez dodanie zmiennej środowiskowej POWERSHELL_UPDATECHECK z wartością Off

[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('POWERSHELL_UPDATECHECK','Off')
# usunięcie zmiennej środowiskowej
# [System.Environment]::SetEnvironmentVariable('POWERSHELL_UPDATECHECK',$null)

Poprzez dodanie parametru -NoLogo lub krócej -nol do pwsh.exe

pwsh -NoLogo
# lub
pwsh -nol

Podsumowanie

To tyle, w kwestii powiadomień i niech zawsze aktualna wersja PowerShell będzie z Tobą 🚀.

By

Read More

× Close