podstawy Tag Archive

Lista 10 komend PowerShell, których używam najczęściej

Dzisiaj mam dla Ciebie listę 10 najczęściej używanych komend PowerShell. Jest to lista wyciągnięta z wszystkich dotychczas napisanych przeze mnie skryptów, a już się tego trochę nazbierało.

Jak taką statystykę wykonać, znajdziesz na końcu. Wracając do tematu, poniżej 10 moich podstawowych komend PowerShell.

1. New-Object

Polecenie wykorzystaj do utworzenia własnego obiektu lub obiektu .NET.

2. Write-Verbose

Przekażesz za jego pomocą tekst do strumienia pełnych komunikatów. Polecenia Write-Verbose w skryptach nierozłącznie używaj wraz z atrybutem cmdletbinding().

Dopiero przełącznik -Verbose spowoduje przekazywanie tych komunikatów do konsoli.

3. Add-Member

Add-Member umożliwia dodawania niestandardowych właściwości i metody do obiektu PowerShell.

4. Select-Object

PoleceniaSelect-Object przede wszystkim wykorzystasz do wyboru właściwości obiektu ale również do utworzenia lub modyfikacji obiektu.

5. Join-Path

Używaj do łączenia ścieżek do plików lub folderów. Zalecane podejście przy budowaniu skryptów multiplatformowych.

6. Where-Object

Poleceniem Where-Object wybierzesz obiekty z zbioru na podstawie oczekiwanych wartości właściwości. Warto wspomnieć, że, od PowerShell 3.0 mamy coś takiego jak Simplified Language Syntax.

7. Add-Content

Za pomocą tego polecenia dodasz treść do określonych elementów, np. plików. Zobacz na wykorzystanie polecenia w przykładzie dla Get-Content.

8. Foreach-Object

Polecenie Foreach-Object umożliwia wykonanie powtarzalnych operacji na każdym obiekcie z zbioru. Dziwie się, że jest tak nisko 😉

9. Out-File

Poleceniem Out-File przekażesz dane wyjściowe do pliku. Tożsame z operatorem przekazania > jednak, gdy będziesz musiał określić dodatkowe parametry użyj nazwy cmdletu.

10. Get-Content

Polecenie Get-Content wykorzystasz do pobrania np. tekstu z pliku. W przypadku plików domyślnie treść jest odczytywana wiersz po wierszu ale nic nie stoi na przeszkodzie aby przełącznikiem -Raw zmienić sposób działania.

Podsumowanie

To była lista 10 najczęściej wykorzystywanych przeze mnie komend PowerShell w skryptach, które napisałem dotychczas. Obecność (co może być zaskoczeniem) takich polecenia jak New-Object, Write-Verbose lub Join-Path wynika z trzymania się dobrych praktyk pisania skryptów w PowerShell. Do których mocno zachęcam.

PS. Chcesz się dowiedzieć, jakie jest Twoje top 10? W tym celu możesz wykorzystać mój skrypt.

By

Read More

7 podstawowych praktyk przy pisaniu skryptów PowerShell które musisz znać

Swoją przygodę z PowerShell zacząłem ponad 7 lat temu. Wiedze głównie przyswajałem z książek oraz stosując metodę prób i błędów. Społeczność dopiero się rozwijała. Brakowało źródła, które pokazywały podstawy PowerShell i dobre praktyki.

Dlatego dzisiaj chciałbym się z Tobą podzielić 7 najlepszymi i według mnie podstawowymi praktykami, które warto stosować przy pisaniu skryptów PowerShell (ale i nie tylko).

Continue Reading

By

Read More

× Close