PowerShell Tag Archive

💡 Jak ustawić ReadOnly dla dysku USB?

Jeśli chcesz ochronić zawartość dysk USB przed jego usuwaniem, zmienianiem lub formatowanie, skorzystaj z atrybuty “tylko do odczytu”.

Zobacz jak ustawić i usunąć ReadOnly za pomocą PowerShell z dysku USB.

# Ustawienie atrybutu ReadOnly
Get-Disk | Where-Object BusType -EQ USB | Out-GridView -Title 'Select a USB Drive to set attribute ReadOnly' -OutputMode Multiple| Set-Disk -IsReadOnly $true
 
# Usunięcie attrybutu ReadOnly
Get-Disk | Where-Object BusType -EQ USB | Out-GridView -Title 'Select a USB Drive to remove attribute ReadOnly' -OutputMode Multiple| Set-Disk -IsReadOnly $false

Polecenia wyświetlają “menu”, w którym możesz wskazać urządzenia USB, które zabezpieczysz przed modyfikacją plików i folderów.

powershell usb readonly

✔️ PowerShell 7
✔️ Windows PowerShell

By

Read More

[PowerShell.Week.Link]::New() – #25 i 26

Kolejny tydzień i kolejne podsumowanie tego, co dzieje się w świecie PowerShell (tym razem zasoby z dwóch tygodni).

📰 Wpisy i artykuły

PowerShell to C# and Back – Introduction to Classes – [Prateek Singh]

Introduction to C# and C# Classes The purpose of this blog post is to bridge the learning and concept gap between PowerShell and C# classses, to jump start you from…

Continue Reading

By

Read More

Case-insensitive i Select -Unique, jak?

Przy pisaniu funkcji do pobierania informacji o modułach, potrzebowałem listy z unikalnymi nazwami modułów. Intuicyjnie wykorzystałem w tym celu polecenie Select-Object z parametrem -Unique.

Get-Module -ListAvailable | Select-Object -Unique Name

Jednak lista nie była unikalna w taki sposób jak oczekiwałem. Pojawiły się duplikaty wynikające z innego zapisu nazwy tego samych modułów.

Continue Reading

By

Read More

[PowerShell.Week.Link]::New() – #24

Kolejny tydzień i kolejne podsumowanie tego, co dzieje się w świecie PowerShell.

📰 Wpisy i artykuły

Formatting PowerShell TimeSpans – [Jeffery Hicks]

I often will figure out how to do something and later struggle to remember how to do it a months later. Rather than trying to remember what piece of code I wrote,  why not write about. Assuming I can remember! Anyway, here’s today’s “PSRemembery”. I often  use code like this, and I expect many of…

Continue Reading

By

Read More

PowerShell podstawy – wstęp

powershell - podstawy

Windows PowerShell

Windows PowerShell to dojrzały język skryptowy oparty na .Net, którego od początku ogromną zaletą jest obiektowość, ale nie tylko. O tym dlaczego warto poznać PowerShell pisałem chociażby, tutaj – 9 powodów dlaczego warto (dobrze) znać PowerShell

Dlatego nie przedłużając zapraszam, do poznania podstawowych komendy i pojęć związanych z PowerShell, które wg mnie pozwalają na pierwsze kroki w interaktywnej pracy z tym rozwiązaniem.

Continue Reading

By

Read More

[PowerShell.Week.Link]::New() – #23

Kolejny tydzień i kolejne podsumowanie tego, co dzieje się w świecie PowerShell.

Wpisy i artykuły

PowerShell command history – [Сергей Васин]

PowerShell keeps the history of executed commands. PowerShell itself keeps them in memory. In addition to this, the PSReadline module saves them in a file on the hard drive. that allows us to go back to command entered not only…

Continue Reading

By

Read More

[PowerShell.Week.Link]::New() – #22

Kolejny tydzień i kolejne podsumowanie tego, co dzieje się w świecie PowerShell (i nie tylko).

Wpisy i artykuły

📰 ForEach-Object and its scriptblocks – [Сергей Васин]

ForEach-Object is used for performing specified actions on every element of an array. This array can be specified as a value of the -InputObject parameter, but in the majority of cases it is received from the pipeline. We can use…

Continue Reading

By

Read More

× Close