powershell 7 Tag Archive

Aktualizuj PowerShell 7!

Jedną z nowych funkcjonalności PowerShell 7.0powiadomienia o aktualizacjach. Raz dziennie PowerShell odpytuje usługę online, aby ustalić, czy dostępna jest nowsza wersja.

W momencie wydania nowej wersji, np. tak jak miało to miejsce wczoraj (v7.0.2 Release of Powershell) zobaczymy w konsoli coś takiej jak poniżej.

aktualizuj (upgrade) PowerShell 7

Aktualizacja jest sprawdzana podczas pierwszej sesji w okresie 24-godzinnym. Ze względu na wydajność sprawdzanie aktualizacji rozpoczyna się 3 sekundy po rozpoczęciu sesji. Powiadomienie natomiast jest wyświetlane dopiero na początku kolejnych sesji.

✅ Instalacja aktualizacji

Jeśli mam wiedzę o nowej wersi to warto ją od razu zainstalować, tym bardziej, że możemy to zrobić jednolinijkowcem.

# Windows
Invoke-Expression "{ $(Invoke-RestMethod 'https://aka.ms/install-powershell.ps1') } -UseMSI"
# Windows - wersja z aliasami
iex "& { $(irm https://aka.ms/install-powershell.ps1) } -UseMSI"
 
# Linux
wget https://aka.ms/install-powershell.sh; sudo bash install-powershell.sh;

🔕 Wyłączenie powiadomień

Jeśli informację o aktualizacjach Cię nie interesują to możesz je wyłączyć na dwa sposoby.

Przez dodanie zmiennej środowiskowej POWERSHELL_UPDATECHECK z wartością Off

[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('POWERSHELL_UPDATECHECK','Off')
# usunięcie zmiennej środowiskowej
# [System.Environment]::SetEnvironmentVariable('POWERSHELL_UPDATECHECK',$null)

Poprzez dodanie parametru -NoLogo lub krócej -nol do pwsh.exe

pwsh -NoLogo
# lub
pwsh -nol

Podsumowanie

To tyle, w kwestii powiadomień i niech zawsze aktualna wersja PowerShell będzie z Tobą 🚀.

By

Read More

× Close